Totalia Finans er et varemærke under Jydex ApS DK

Siden juni 2018 har vi ikke ydet nye udlån til erhverv eller private, og det er ikke muligt at søge om nyt lån eller låneforhøjelse.

Har du et eksisterende lån, fortsætter dette lån uændret indtil det er tilbagebetalt.

Standardvilkår og lånevilkår

Lånevilkårene er en del af din låneaftale. 

Vore udlån har forskellige standardvilkår afhæning af låntype og lånetidspunkt.

Du finder lånevilkårene som en del af din låneaftale.

Ansøg om lån?

Siden juni 2018 har vi ikke ydet nye udlån til erhverv eller private, og det er ikke muligt at søge om nyt lån eller låneforhøjelse. 

Har du et eksisterende lån, fortsætter dette lån uændret indtil det er tilbagebetalt.

Har du behov for et billigt billån, anbefaler vi, at du søger lån hos Santander Consumer Bank 

Kontakt os

Vi modtager helst alle henvendelser på e-mail:

totalia @ jydex.dk

Har du ikke mulighed for at maile, kan du skrive til os:
Jydex ApS DK
Vesterbro 26
9000 Aalborg

Sikker kommunikation

Af hensyn til at sikre vore kunder mod uberettiget udlevering af oplysninger til uvedkommende, bedes alle henvendelser til vedrørende Totalia lån ske pr. e-mail eller pr. brev. 

Herved sikrer vi tillige en billigere administration, som også kommer vore kunder til gode gennem lave rentesatser og gebyrer.

Du kan sende os en e-mail ved ved at anvende vor e-mail-adresse ovenfor.

Husk altid at oplyse dit navn og postadresse, samt for eksisterende kunder også tillige kundenummer.
Skriv venligst ikke personfølsomme oplysninger som cpr.nr. og lignende.

Dit kundenr. finder du på breve fra os eller på opkrævninger fra os på din Betalingsservice oversigt.

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du se svar på de mest almindelige spørgsmål 

Hvor ofte får jeg en oversigt over restgælden på mit lån ?
Efter afslutningen af året udsendes i januar måned et kontoudtog udvisende rentetilskrivning, ind- og udbetalinger samt udviklingen i restgælden.

Hvordan opkræves ydelsen på mit lån ?
Alle lån hos os skal være tilmeldt BetalingsService. Det fremgår af vore lånevilkår. Ved manglende tilmelding til betalingsservice vil opkrævning med girokort blive fremsendt af Jydex, og der vil blive beregnet et gebyr for hver giroopkrævning. Gebyret er typisk 29 kr. pr. girokort, men kan variere efter låntype.
Låneydelser med forfald den sidste dag i måneden, opkræves via Betalingsservice den første hverdag i den efterfølgende måned.

Bør jeg gemme kvitteringer for indbetalinger til Jydex ?
For en sikkerheds skyld, bør du altid gemme kvitteringer for betaling af regninger og lån, og det gælder også betalinger til Jydex.
Når du betaler via Betalingsservice er kontoudtoget fra din bank din kvittering for indbetalingen og skulle kontoudtoget blive væk, kan du bestille en ny kopi i din bank, hvis du skulle få brug for det.

Hvordan kan jeg indfri mit Totalia-lån hos Jydex ?
Du kan til enhver tid opsige dit Totalia-lån hos Jydex og indfri lånet. Ønsker du at indbetale lånet, bedes du skrive til os pr. e-mail eller brev og meddele os datoen, hvor du ønsker at indfri lånet. Vi vil herefter fremsende girokort til brug for indbetalingen.

Indberetter Jydex mine renteudgifter til SKAT ?
Ja, Jydex er ligesom pengeinstitutter omfattet af Rentekontrol-ordningen og det betyder, at vi ved udgangen af hvert år automatisk indberetter de tilskrevne og betalte renteudgifter til SKAT, således at disse automatisk fremgår af din årsopgørelse.
På SKAT´s tast-selv-service kan du se hvilke beløb vi har indberettet. Renteudgifter indberettes på det cpr.nr., som indgår i dit kundenummer på dit Totalia-lån.

Hvorfor kan man ikke få oplysning om sine lån ved at ringe til Jydex ?
Alle henvendelser omkring lån skal ske skriftligt pr. brev eller e-mail af hensyn til at sikre, at oplysninger om personlige økonomiske forhold ikke udleveres til uvedkommende. Gennem skriftlighed sikrer vi også, at vi altid har dokumentation for alle oplysninger til kunder og øvrige aftaler, så der ikke opstår misforståelser. Og skulle der alligevel være tvivl, kan vi gå tilbage og se præcist, hvad der blev aftalt. Herudover er e-mail en hurtig og effektiv måde at kommunikere på, og vi besvarer normalt e-mail henvendelser inden for 2 arbejdsdage.

Hvad betyder ”ÅOP” ?
ÅOP betyder ”Årlige Omkostninger i Procent” og skal fremgå af låneaftaler i forbrugerforhold. Udtrykket giver mulighed for at sammenligne låneomkostningerne inklusiv oprettelsesomkostninger, gebyrer mv. Reglerne om ÅOP gælder i hele EU for at sikre sammenligningsmuligheder for forbrugerne.

Hvad betyder ”Årlig nominel rente” ?
Årlig nominel rente er udtryk for, at den reelle rentesats, såfremt der for lånet anvendtes årlig rentetilskrivning. Sagt med andre ord tager Årlig nominel rente hensyn til rentes rente-effekten for lån med fx kvartårlig eller månedlig rentetilskrivning. Et lån med en rente på 5 % pr. halvår vil eksempelvis siges at være et 10% lån, mens den Årlige nominelle rente er 10,25% pga. rentes rente-effekten.

Jydex ApS DK
Vesterbro 26
9000  Aalborg
cvr 28979207

Mail: totalia @ jydex.dk

Erik Andersen
mobil/sms: 40 81 55 00